Wie zijn wij ?

Bert Roelofs en Luud Meester hebben vanuit hun achtergrond (klinische psychologie, arbeids en organisatiepsychologie, psychotherapie en groepsdynamica) en meer dan dertig jaar praktijkervaring een ruime ervaring in het omgaan met allerlei psychologische vraagstukken. Dit maakt hen tot de ideale partners in therapie, coaching en begeleiding. De wijze van aanpak van een aan ons voorgelegd probleem geschiedt aan de hand van een goed onderzoek onderbouwd met valide en betrouwbare instrumenten. Na het onderzoek krijgt u van ons te horen hoe wij tegen het probleem aankijken en wat  wij voor u kunnen betekenen. Ons werkwijze is de afgelopen 30 jaar succesvol gebleken bij een breed scala van vraagstellingen, waarbij een aanpak vereist was op individueel -, groeps – en/ of organisatieniveau. Dit betekent ook dat u  met een psychologisch probleem op al deze niveaus van ons een passend antwoord  kunt verwachten.