Hulpverlening

Voor uw problemen en vragen bieden wij u eerstelijns psychologisch hulp op maat. Deze hulp kan gericht zijn op problemen, die u hebt in uw privé- en/of werksfeer.

Deze hulpverlening wordt gekenmerkt door:

Kortdurende therapieën

Duidelijke en goed onderbouwde diagnostiek

Geen wachtlijsten

Generalistische aanpak

Laagdrempeligheid

Korte lijnen

Herkenbaarheid

Informatie voor cliënten psychologisch hulpverlening

De eerstelijnspsycholoog zal eerst een intakegesprek met u hebben. In dit gesprek wordt besproken of uw klachten behandeld kunnen worden middels één van de zorgproducten binnen de Generalistische Basis GGZ, te weten: product Kort, Middel of Intensief of binnen de gespecialiseerde GGZ. Het zorgproduct is afhankelijk van de ernst van uw klachten. Bent u naar ons verwezen voor GBGGZ en constateert de psycholoog dat u niet binnen de Basis GGZ geholpen kunt worden, dan wordt u terugverwezen naar de huisarts. Mogelijk is dan een verwijzing naar de Gespecialiseerde GGZ nodig of kan laagdrempelige hulp uitkomst bieden, zoals begeleiding door de praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) of het maatschappelijk werk.

Wat kost hulp via de Basis GGZ? Vanuit uw basisverzekering heeft u recht op vergoeding van psychologische hulp in de Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico in de zorg ( 385 euro in 2016). Kinderen tot 18 jaar maken geen aanspraak op zorg uit de basis GGZ. Als uw psycholoog een contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan wordt de rekening rechtstreeks tussen zorgverlener en verzekeraar geregeld.

Binnen de Generalistische basis-GGZ hanteren wij het door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) bepaalde tarieven voor de verschillende zorgzwaarteproducten, deze zijn per 1 januari 2021:

–          Prestatie Kort, code 180001 € 522,13

–          Prestatie Middel, code 180002 € 885,01

–         Prestatie Intensief, code 180003 € 1434,96

Is er sprake van een zogeheten “Onvolledig behandeltraject”, code 18005, dan is het door ons gehanteerde NZA-tarief in 2021  € 228,04

In geval van “Overig Produkt (OVP) niet-basispakketzorg”, code 198300, brengen wij per consult het NZA-tarief in rekening van €114,41

Genoemde tarieven gelden voor zelfbetalers of voor cliënten, die de nota zelf bij hun ziektekostenverzekering in dienen wanneer wij geen contract met die zorgverzekeraar hebben.

Nota’s die direct door ons naar de ziektekostenverzekeraar worden verstuurd, hebben vaak een van het bovenstaande afwijkend c.q. lager tarief, zoals vast gelegd in de contracten.

Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren uw afspraak bij ons afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Aangezien er veel afspraken worden vergeten of op het laatste moment worden afgezegd zijn wij genoodzaakt om, ongeacht de reden van niet verschijnen of te laat annuleren, de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering? Nee, niet allemaal. Belangrijk hierbij is: wat is de hoofdklacht? Als de voornaamste klacht bijvoorbeeld werk-, relatie- of aanpassingsproblemen betreffen, dan vindt geen vergoeding plaats. Maar als bijv. werk- of relatieproblemen onderdeel zijn van een stoornis (b.v. stemmingsstoornis) dan vindt wel vergoeding plaats. Daarnaast geven enkele aanvullende verzekeringen een vergoeding voor behandeling van deze klachten. U kunt bij uw psycholoog en/of uw zorgverzekeraar informeren of uw behandeling vergoed wordt, voordat u begint aan het traject.

Hebt u nog vragen of wilt u zich aanmelden? Neem gerust contact op.

Wat betekent de term Eerstelijnspsycholoog? Eerstelijnspsycholoog NIP is een geregistreerde titel bij het Nederlands Instituut van Psychologen. De eerstelijnspsycholoog biedt in nauwe samenwerking met de huisarts psychologische hulp bij cliënten met de meest voorkomende psychische klachten. De eerstelijnspsycholoog helpt de cliënt door een diagnose te stellen en hulp aan te bieden met een hierop toegesneden behandeling. Naast geregistreerd Eerstelijnspsycholoog NIP zijn wij  BIG-geregistreerd Gezondheidszorg (GZ) psycholoog. Wij zijn beiden lid van NIP, LVVP en NVGT.

Geschillen regeling:

Bij het NIP kunt u bij geschil met ons terecht voor:

–          Klachtrecht

http://www.psynip.nl/het-nip/tuchtrecht-en-klachten.html

–          Kwaliteitsborging

http://www.psynip.nl/registratie/psycholoog-nip.html

Bij het LVVP kunt u bij geschil met ons terecht voor:

–          Klachtrecht

https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

–          Kwaliteitsborging

https://www.lvvp.info/over-de-lvvp/lidmaatschap/over-de-lvvp

Bij VCGT bij geschil met ons terecht voor:

–          Kwaliteitsborging

https://www.vgct.nl/pages/public/opleiding-en-registratie/reglementen-formulieren-      richtlijnen

Kwaliteitsstatuut:

Het GGZ kwaliteitsstatuut  is goed gekeurd en is doorgegeven aan het zorginstituut Nederland. U kunt bij ons het kwaliteitsstatuut inzien.

Wachtlijst:

Bij ons is er geen sprake van wachtlijsten m.b.t. aanmelding en behandeling.